Event hosting

Verzeker uw online Event!
Wanneer u tijdelijk een event of actie heeft waarbij u veel bezoekers en dataverkeer verwacht, is het fijn dat u voor die periode wat extra capaciteit heeft en kan terugvallen op de flexibiliteit van WideXS.

Helaas komt het vandaag de dag nog steeds voor dat sites bezwijken onder te grote aantallen bezoekers, omdat men het succes vooraf niet goed heeft ingeschat. Dit laatste is in veel gevallen ook moeilijk, zo niet onmogelijk. De kosten van een snel schaalbare hostingoplossing zijn een fractie van de campagnekosten, terwijl de kosten c.q. het verlies aan omzet en reputatie zodra de actie site niet overeind blijft, vaak enorm zijn.

Bij event hosting kunnen wij op korte termijn een schaalbare oplossing voor u inrichten en opleveren. Voodelen van event hosting:

  • Op korte termijn ingerichte oplossing
  • Er kan snel geschakeld worden met betrekking op schaalbaarheid
  • Flexibiliteit (contract, looptijd, capaciteit)

Voor meer informatie over eventhosting kunt u contact opnemen met onze sales experts via 020 757 0760 of via sales@widexs.nl.